Partners - Van Gogh in Drenthe

Van Gogh in Drenthe
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Partners in dit project zijn het Drents Museum, het Drents Archief en Stichting Het Drentse Landschap. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiele steun van de provincie Drenthe.

Onderzoeksteam:
Annemiek Rens (hoofdconservator Drents Museum),
Egbert Brink (voormalig archivaris Drents Archief),
Erwin de Leeuw (medewerker archiefbewerking en informatie Drents Archief)
Frank van der Velden (hoofd team Monumenten en Erven Het Drentse Landschap)

Bij het onderzoek is, naast veldonderzoek en de vele gesprekken met lokale experts, veelvuldig geput uit de rijke bronnen van het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap. Ook de gegevens van het Kadaster werden regelmatig geraadpleegd, evenals de archieven van het Van Gogh Museum en het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. De online publicatie van de brieven van Van Gogh door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut was de meest waardevolle leidraad binnen het project.

In samenwerking met:
Van Gogh Europe: www.routevangogheurope.eu
Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam: www.vangogh-drenthe.nl
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo: www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl


Copyright
De publicatie die op deze website getoond wordt is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven door de uitgevende partijen.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu