Locaties - Van Gogh in Drenthe

Van Gogh in Drenthe
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Van Gogh locaties in Drenthe

In 2017 publiceerde Van Gogh Brabant het boekwerk Van Gogh Monumenten in Brabant en de bijbehorende website. Dit belangwekkende onderzoek vormde een uitgangspunt en inspiratiebron voor het Drentse onderzoek. Het Drentse project is op verschillende momenten ondersteund door de onderzoekers uit Brabant. In Drenthe zijn niet zoveel locaties als in het Brabantse onderzoek. Van Gogh verbleef slechts korte tijd in Drenthe. Waar Brabant al een aantal stappen verder is in Van Goghs verhaal en zelfs echte Van Gogh monumenten heeft kunnen aanwijzen, is dit voor Drenthe momenteel nog een wens voor de toekomst.

Het doel van het Drentse onderzoeksteam was dan ook niet om te werken aan een monumentenstatus, maar om eerst een goede basis te leggen door de erfgoedlocaties te inventariseren. Er zijn helaas veel gebouwen en landschapslocaties verdwenen of onherkenbaar veranderd. Ook is niet veel bekend over de plekken die Van Gogh precies bezocht. Dat maakte het soms ingewikkeld en niet altijd mogelijk om een concrete locatie aan te wijzen. In zo'n geval is ervoor gekozen om een bepaalde plek als 'inspiratiegebied' aan te wijzen. Zo is bekend dat Van Gogh rondwandelde in het centrum van Hoogeveen, maar welke plekken hij precies bekeek en bezocht, daar sprak hij zich niet altijd over uit. Toch is het historisch centrum van Hoogeveen in zo'n geval door ons aangewezen als inspiratiegebied. Het speelt namelijk een belangrijke rol in het Drentse verhaal. Wat hij er zag en wie hij er ontmoette, heeft indirect invloed gehad op zijn reis door de provincie en de kunstwerken die hij er maakte. Dit feit biedt belangrijke aanknopingspunten voor lokale culturele en toeristische ondernemers die het verhaal van Van Gogh willen vertellen.

In totaal zijn de onderzoekers tot 15 locaties van Van Gogh in Drenthe gekomen. Dit zijn:

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu