Van Gogh in Drenthe

Van Gogh in Drenthe
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderzoek Drentse Van Gogh Locaties

De plekken die Van Gogh tijdens die periode in de provincie heeft bezocht en/of een bron van inspiratie voor hem vormde, zijn nu in kaart gebracht. Met de publicatie Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe is een lacune opgevuld en het fundament gelegd van het verhaal van Van Gogh in Drenthe.

Met het zichtbaar maken van de 15 locaties - gebouwen, gebieden en landschappen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Drentse periode van de kunstenaar - kan nu een completer verhaal van Vincent van Gogh verteld worden. Experts van het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap zijn gezamenlijk te werk gegaan om alle erfgoedlocaties van Van Gogh in Drenthe te inventariseren. Een unieke samenwerking, waarbij deskundigheden en inzichten vanuit kunsthistorische, historische en landschappelijke invalshoeken zijn samengebracht en losgelaten op de locaties.

De onderzoekers analyseerden brieven en werken van Van Gogh, raadpleegden archieven, bestudeerden eerdere onderzoeken, gingen het veld in en hadden vele interviews met experts en betrokkenen ter plaatse. Van Gogh Brabant diende hiervoor als een uitstekend voorbeeldproject en als adviseur. Zonder de hulp van alle betrokken lokale partijen in Drenthe was het project niet tot stand gekomen. En het internationale samenwerkingsverband Van Gogh Europe heeft het onderzoek aangemoedigd. Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe is het resultaat van een zorgvuldige analyse en beoordeling van de locaties, mogelijk gemaakt met financiele steun van de provincie Drenthe. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft met vreugde kennisgenomen van het onderzoeksresultaat en zich achter de bevindingen van het projectteam geschaard.

Het braakliggend terrein kan nu ontgonnen worden.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu